ارتباط با حوزه های سازمان
 تماس با ما
01334437671-3
info@Anzali-fz.org
01334438006
گیلان، جاده رشت به انزلی،بلوار شهید فاتحی، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
 مرکز تفریحات دریایی
 ویدیو معرفی منطقه آزاد انزلی