سامانه استعلام مجوز بازرگانی

مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز فعاليت در منطقه

كليه افرادی كه در منطقه آزاد انزلی به فعاليت اشتغال دارند ، به استناد ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ايران ، موظفند نسبت به دريافت مجوز فعاليت اقتصادی اقدام نموده و انجام هر نوع فعاليت مجاز اعم از سياحتی ، تجاری ، خدماتی ، صنعتی و ... و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ، صرفاً پس از اخذ مجوز فعاليت اقتصادی امكان پذير است .
 

مدارك مورد نياز براي دريافت مجوز فعاليت اقتصادی :

 

  • تصوير قرارداد خريد يا اجاره يا سند مالكيت محل فعاليت با كاربردی مرتبط ، قرارداد اجاره بايد توسط مراجع رسمی از قبيل دفترخانه اسناد رسمی و يا دفاتر املاك دارای مجوز فعاليت معتبر تنظيم گردد .
  • رضايت نامه شركا مدنی مبنی صدور مجوز فعاليت اقتصادی به نام يكی از آنها .
  • تصوير شناسنامه متقاضی (در مورد اشخاص حقوقی تصوير شناسنامه مديرعامل) ، كپي پاسپورت معتبر برای اتباع بيگانه .
  • كارت مصدق شناسايی ملي .
  • دو قطعه عكس (۴*۳) در مورد اشخاص حقيقی .
  • تصوير آگهي تاسيس و تصوير روزنامه رسمی آخرين تغييرات شركت .
  • پرداخت عوارض پذيره .
  • تاييديه فعاليتهای صنعتی ، سياحتی ، خدماتی ، فرهنگی و حمل و نقل از واحدهای مربوطه براي دريافت مجوز فعاليت اقتصادی

برای استعلام مجور بازرگانی می توانید از طریق فرم سمت راست اقدام نمائید