قائم مقام معاونت فنی و زیربنایی و مدیر شهرسازی و معماری
کد امنیتی را وارد نمائید