عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر
کد امنیتی را وارد نمائید